Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
De Smedt, F. (2015). Expliciete instructie van schrijfstrategieën. In: Vier effectieve schrijfdidactieken. De bovenbouw van het basisonderwijs. p. 3-14. Nederlandse Taalunie

De didactiek wordt eerst algemeen beschreven. Daarna volgt een toelichting aan de hand van een exemplarisch voorbeeld. In deze toelichting wordt er stilgestaan bij de doelstellingen waarbij een koppeling wordt gemaakt met de kerndoelen en referentieniveaus (Nederland) en de eindtermen (Vlaanderen), de leerstof en fasering van de lessen en de sleutelscènes (typische leeractiviteiten en instructieacties van de leraar). De toelichting van het exemplarisch voorbeeld sluit af met een lijst van doorslaggevende ontwerpregels die de essentiële elementen van de aanpak beschrijven.

Bij de keuze van de exemplarische voorbeelden werd er bewust gekozen voor vrij uitgebreide voorbeeldinterventies om zo een heel concrete en uitgebreide beschrijving te kunnen schetsen. Het is belangrijk om de lezer erop te wijzen dat elk voorbeeld slechts één mogelijke uitwerking van de didactiek is. De ontwerpregels kunnen bijgevolg gezien worden als cruciale richtingwijzers voor mogelijke variaties op de beschreven schrijfpraktijken.

Auteur(s) Fien de Smedt
Publicatiedatum 2021-10-19
Niveau en doelgroep Groep 7 en 8 basisonderwijs
Onderwerp Schrijfvaardigheid
Sleuteltermen
Strategieonderwijs
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Expliciete instructie van schrijfstrategieën (Bovenbouw basisonderwijs)
Bestand 2.3.1 Expliciete strategieinstructie bovenbouw basisonderwijs.pdf
Datum 2021-10-19 15:45:03