Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Top 10
Populairste downloads sinds 2024-02-01
Titel van het werkstuk Downloads
Van Middelkoop, K.L.O. (2013). Zijn er nog vragen? Hardop denkend vragen stellen en observerend leren als leesstrategie. Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA 1
De Smedt, F. (2015). Samenvatten. In: Vier effectieve schrijfdidactieken. De bovenbouw van het basisonderwijs . p. 14-23. Nederlandse Taalunie. 1
Ten Peze, A., Janssen, T. & Rijlaarsdam, G. (2021). Het Schrijflab. Een lessenreeks creatief schrijven . 1
De Vos verkennen - Een ontwerpgericht onderzoek naar inzet en interesse van leerlingen in gymnasium klas 4 bij het onderdeel middeleeuwse letterkunde 1
Van Ockenburg, L., Van Weijen, D. & Rijlaarsdam, G. (2022). Lessenreeks syntheseteksten leren schrijven. 1
Braaksma, M., & Janssen, T. (2015). Het combineren van zinnen. In: Vier effectieve schrijfdidactieken: Voortgezet of secundair onderwijs. p. 20-27. Nederlandse Taalunie. 1
Rijlaarsdam, G. & Braaksma, M. (2023). Leren argumenteren door observeren: de smikkelcasus. Amsterdam. 1
De Smedt, F. (2021). Schrijftandem. Een programma schrijfonderwijs voor groep 7 en 8. 1
Verbeek, A. (2015). Van WTF? naar CHCK! Self-questioning als leesstrategie om het tekstbegrip op meso- en macroniveau te verbeteren. Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen, UvA. 1
Janssen, T., & Van Weijen, D. (2017). Schrijfonderwijs programma Leren schrijven met peer response. In Effectief schrijfonderwijs op de basisschool. Een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingsonderzoek. Amsterdam/Den Haag: Universiteit van Amsterdam en NRO. 1


Populairste downloads sinds 2024-01-01
Titel van het werkstuk Downloads
Ten Peze, A., Janssen, T. & Rijlaarsdam, G. (2021). Het Schrijflab. Een lessenreeks creatief schrijven . 882
Vis, M. (2021). Genregericht, samenhangend lees- en schrijfonderwijs . 410
Steenbakkers, J., Oostenbrink, H., Wink, J., Drost, A., Luth, H., IJk, I. van, Wildenberg-Claessens, I. van der, Bruin, J. de, & Peters, S (2020). Schrijfstijl, een vernieuwende lessenserie voor schrijfstijl en formuleren voor klas 3 en 4 havo/vwo. 379
Feddema, M. (2017). Van plagiaat naar eigen originele teksten Amsterdam: Professionele Leergemeenschap Syntheseteksten, UvA/VU/HvA 362
Van Ockenburg, L., Van Weijen, D. & Rijlaarsdam, G. (2022). Lessenreeks syntheseteksten leren schrijven. 319
Van de Wiel, I. (2015). De rol van peerfeedback in het schrijfproces. Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA 281
Alkema, E.G. (2022). Schrijven met kennis van zaken. Een didactiek voor de zaakvakken. Docentenuitgave van het proefschrift. Revius Lyceum Doorn. 253
Van Ockenburg, L., Van Weijen, D., & Rijlaarsdam, G. C. W. (2021). Lessenreeks syntheseteksten leren schrijven - schrijfprocessen . https://didactieknederlands.nl/ 235
Vermeij, L. (2008). Het verbeteren van tekstbegrip door middel van sorteertaken. Amsterdam: Instituut voor de Lerarenopleiding UvA. 229
de Kruijf, A. (2012). Effecten van lessen over drogredenen . Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA 225