Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Steenbakkers, J., Oostenbrink, H., Wink, J., Drost, A., Luth, H., IJk, I. van, Wildenberg-Claessens, I. van der, Bruin, J. de, & Peters, S (2020). Schrijfstijl, een vernieuwende lessenserie voor schrijfstijl en formuleren voor klas 3 en 4 havo/vwo.

Acht vernieuwende lessen over schrijfstijl, waarin leerlingen inductief kennismaken met tien schrijfstijlstrategieën. Leerlingen leren bewust werken met de strategieën en ze leren de effecten van deze stijlstrategieën kennen.

Meelezer 1 schrijft:

Deze uitgebreide en verzorgde lessenserie over schrijfstijl is met name interessant voor vwo-leerlingen, bijvoorbeeld als verdiepingsopdracht: de opzet is geschikt om leerlingen zelfstandig de theorie en opdrachten te laten doorlopen, maar vergt wel een zekere leesvaardigheid en belezenheid. Erg leuk zijn de zeer herkenbare, aan de dagelijkse schoolpraktijk ontleende voorbeelden.

Voor havo-leerlingen zou het materiaal wat uitgekleed mogen worden: wat meer gecentreerd rond de opdrachten en wat minder theoretische - en soms wat belerende - toelichting. De havo-leerling wil zelf graag een conclusie trekken. De opdrachten waarin teksten op bepaalde kwaliteiten geordend moeten worden, zijn hiervoor bijvoorbeeld zeer geschikt.

Een dergelijke uitgeklede versie is wellicht ook bruikbaarder voor docenten die wat meer interactie met hun klas willen tijdens het werken met dit materiaal of zelf hun eigen accenten willen leggen.

In de huidige versie zou het materiaal ook geschikt zijn om leerlingen wat zelfstandiger te laten werken aan een portfolio, dat door de docent globaal of steekproefsgewijs wordt beoordeeld.

Meelezer 2 schrijft:

Interessant aan dit ontwerponderzoek is dat het ingaat op hoe je iets opschrijft. De meeste leerlingen zijn zich namelijk niet bewust van het effect van een boodschap op de ontvanger. Dit ontwerponderzoek kweekt een zekere bewustwording.

Echter, de leerling moet veel lezen: de kans dat hij/zij/hen afhaakt of slordig/onzorgvuldig leest, is erg groot. De vraag is dan of dit ontwerponderzoek wel het beoogde leereffect heeft. Een docent zou veel bij moeten sturen en/of de stof klassikaal bespreken wil de leerling de stof op de gewenste manier doorwerken. Onderzoeken of e.e.a. op een andere manier aangeboden kan worden, lijkt mij wenselijk. De toon van de opdrachten is heel persoonlijk; het materiaal zou zich prima lenen voor podcast- of videolessenreeks.

Auteur(s) Jeroen Steenbakkers
Herma Oostenbrink, Joost Wink
Annemarie Drost, Hanneke Luth
Ingrid van der iJk, Irene van den Wildenberg-Claessens
Joukje de Bruin, Sandra Peters
Publicatiedatum 2022-06-04
Niveau en doelgroep havo 3 en 4, vwo 3 en 4
Onderwerp Schrijfstijllessen
Sleuteltermen
Bewuste taalvaardigheid
Effecten van schrijfstijl
Schrijfstijlonderwijs
Schrijfstijlstrategieën.
Links (verwijzingen naar internet, filmclips, etc.)
- YouTube-kanaal De taal meester
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Schrijfstijl: alle lessen
Bestand lessenserie schrijfstijl compleet.pdf
Datum 2022-06-04 08:02:23
Beschrijving Lessenserie Schrijfstijl
Document 2
Titel van het werkstuk Schrijfstijl: handleiding bij de lessen
Bestand 181016 Handleiding bij de lessenserie schrijfstijl.pdf
Datum 2022-06-04 08:02:54
Beschrijving Handleiding bij de lessenserie Schrijfstijl