Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Van Middelkoop, K.L.O. (2013). Zijn er nog vragen? Hardop denkend vragen stellen en observerend leren als leesstrategie. Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA

In dit ontwerponderzoek wordt een lessenserie van 4 à 5 lessen Leesvaardigheid aan havo 2 voorgesteld als alternatief voor het traditionele oefenen van teksten met vragen. De leesstrategie staat centraal in de experimentlessen: leerlingen verwerken de teksten hardop denkend en worden daarbij geobserveerd door peers. De lessenserie voorziet in vier uitgewerkte lessen voor zowel experiment- als controlegroep: daarmee is het ontwerp exact herhaalbaar. Het ontwerp kan als aanvulling op/ vervanging van de uitleg van alineaverbanden en signaalwoorden in Nieuw Nederlands havo/vwo 4e editie (Hfdst 4-6) gebruikt worden. De hypothese dat de beantwoording van inzichtvragen als gevolg van deze lessen in de experimentgroep significant zou verbeteren ten opzichte van de controlegroep, wordt niet door dit onderzoek bevestigd: beide groepen gingen tijdens dit onderzoek significant vooruit ten opzichte van de beginmeting.

Auteur(s) Middelkoop, K.L.O. van
Publicatiedatum 2023-12-22
Onderwerp Nederlands - leesvaardigheid
Sleuteltermen
hardop denken
observerend leren
rolwisselend leren
RTTI
tekstbegrip op macro-niveau van de tekst
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk
Bestand Toetsmatrijs havo 2 - 2013 bij ontwerponderzoek Oeds van Middelkoop 5672007-20130723T175248.xlsx
Datum 2019-05-20 16:11:57
Beschrijving File 1
Document 2
Titel van het werkstuk
Bestand Oeds van Middelkoop 5672007 Ontwerponderzoek ILO-20130723T175107.pdf
Datum 2019-05-20 16:11:57
Beschrijving File 2