Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
De Smedt, F. (2015). Zinsconstructie; het combineren van zinnen. In: ]Vier effectieve schrijfdidactieken. De bovenbouw van het basisonderwijs.] p. 29-36. Nederlandse Taalunie

Uit onderzoek blijkt dat er drie basisprocessen centraal staan tijdens het schrijfproces. Naast de planning en revisie is ook het genereren van teksten van essentieel belang wanneer leerlingen een tekst willen schrijven. Tekstgeneratie is gericht

op het vertalen van ideeën in talige representaties (vb. grammaticaal correcte zinnen). Het genereren

van tekst is een complexe activiteit, aangezien schrijvers rekening moeten houden met verschillende

zaken (woordkeuze, zinsbouw, grammatica, …). Toch is het belangrijk dat schrijvers grammaticaal

correcte en goedgebouwde zinnen kunnen formuleren, zodat de tekst duidelijk en leesbaar is voor de

lezers.

Omwille van de complexiteit van deze basisvaardigheid is een gerichte instructie noodzakelijk. In dit

verband kan een didactiek gericht op zinsconstructie effectief zijn. Een mogelijke vorm van een zinsconstructie-interventie is een expliciete instructie gericht op het construeren van complexe zinnen door twee of meerdere

basiszinnen aan elkaar te koppelen in één zin. Op basis van deze interventie kunnen de formuleerprocessen geautomatiseerd worden en komt er in het werkgeheugen ruimte vrij voor andere schrijfprocessen (vb. hogere orde denkvaardigheden).

Auteur(s) Fien de Smedt
Publicatiedatum 2021-10-19
Niveau en doelgroep Bovenbouw p.o.
Onderwerp Schrijfvaardigheid
Sleuteltermen
Zinsbouwonderwijs
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Zinsconstructie; het combineren van zinnen
Bestand 2.8.4 Zinsconstructie bovenbouw basisonderwijs De Smedt.pdf
Datum 2021-10-21 21:25:46