Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Alkema, E.G. (2022). Schrijven met kennis van zaken. Een didactiek voor de zaakvakken. Docentenuitgave van het proefschrift. Revius Lyceum Doorn.

Het leren schrijven van syntheseteksten waarin de kerngedachten uit bronnen op een beschouwende, betogende of informatieve manier wordt samengevoegd en waaraan een eigen kritische noot op basis van kennis wordt toegevoegd.

Auteur(s) Edith Alkema
Gert Rijlaarsdam
Daphne van Weijen
Publicatiedatum 2022-10-15
Niveau en doelgroep mavo 4 t/m vwo 6
Sleuteltermen
Synthesetekst leren schrijven, samenhangend verwerken van kerngedachten over kwesties die spelen, integreren van vakkennis in eigen tekst
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Leerlingwerkboekje De Synthese Challenge
Bestand Leerlingwerkboekje De Synthese Challenge .pdf
Datum 2022-10-16 09:45:25
Beschrijving Beschrijving van de lessenserie De Synthese Challenge
Document 2
Titel van het werkstuk PowerPoint De Synthese Challenge
Bestand De Synthese Challenge .pdf
Datum 2022-07-18 12:22:25
Beschrijving PowerPoint presentatie De Synthese Challenge, een leidraad voor de lessen
Document 3
Titel van het werkstuk Beoordelingsrubric synthesetekst
Bestand Beoordelingsrubric synthesetekst.pdf
Datum 2022-07-18 12:22:25
Beschrijving Rubric voor het beoordelen van een synthesetekst
Document 4
Titel van het werkstuk Beoordelingsrubric met lege kolommen
Bestand Beoordelingsschema synthesetekst met lege kolommen.pdf
Datum 2022-07-18 12:22:25
Beschrijving Half leeg gelaten rubric voor het zelf noteren van kwaliteitskenemrken
Document 5
Titel van het werkstuk Tekstbeoordelingsschaal voor syntheseteksten
Bestand Tekstbeoordelingsschaal voor syntheseteksten .pdf
Datum 2022-07-18 12:22:25
Beschrijving Voorbeeldtekstschaal met vijf voorbeeldteksten in oplopende kwaliteit
Document 6
Titel van het werkstuk Filmpje wat is een synthesetekst?
Bestand Filmpje 1. Wat is een synthesetekst.pdf
Datum 2022-07-18 12:22:25
Beschrijving Filmpje Wat is een synthesetekst voor les 3
Document 7
Titel van het werkstuk Filmpje Vragend samenvatten
Bestand Filmpje 2. Vragend samenvatten .pdf
Datum 2022-07-18 12:22:25
Beschrijving Filmpje hoe vat je vragend samen voor les 4