Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Vis, M. (2021). Genregericht, samenhangend lees- en schrijfonderwijs .

Twee lessenseries over het lezen en schrijven van columns en nieuwsberichten waarin een genregerichte aanpak wordt gehanteerd. De lessen zijn ontwikkeld in het kader van een promotieonderzoek. Zodra de artikelen over ontwerp en effecten beschikbaar zijn, worden die hier gedeeld.

De meelezer schrijft:

Interessante aspecten

Mooie lessenreeksen over columns en nieuwsberichten, die heel volledig zijn. Ik vind het interessant hoe vanuit eenzelfde kader (vanuit de genrekenmerken) beide keren naar hetzelfde toegewerkt wordt (kennis over een specifiek genre), en hoe uiteindelijk ook een transfer gemaakt wordt naar andere genres (recepten en recensies). Er is een grote variatie aan leeractiviteiten die de lessen heel afwisselend maken.

De drie didactische principes (samen lezen en schrijven, veel oefenen en veel praten over taal) komen goed tot hun recht in de uitwerkingen van de lessen en lijken goed implementeerbaar voor docenten. Het is me uit het materiaal niet duidelijk waarom juist deze principes centraal staan, dat kan nog aangevuld worden in de handleiding. Ik denk dat het voor docenten zinnig is om die achtergrond te kennen.

Nader onderzoek

Ik ben benieuwd of de didactiek effectief is gebleken en hoe dat is gemeten: in lezen of in schrijven of in allebei? En hoe hebben de leerlingen de lessen ervaren? Misschien is er een publicatie die ons dat vertelt, die bijgevoegd kan worden aan deze documenten?

Daarnaast vraag ik me af of de lessen ook geschikt gemaakt kunnen worden (of al zijn) voor andere leerjaren dan havo 4. Ik denk persoonlijk dat het materiaal ook geschikt kan zijn voor onderbouw vwo, en daarnaast interessant is om aan te passen voor het vmbo. Verder vraag ik me af in hoeverre de opzet en didactiek ook zou werken voor leerlingen in hogere leerjaren, omdat leerlingen dan ook complexere teksten moeten kunnen lezen en schrijven, die bovendien langer zijn.

Auteur(s) Vis M.
Publicatiedatum 2022-03-15
Niveau en doelgroep havo 4
Onderwerp lessenserie
Sleuteltermen
column
genre
leesvaardigheid
nieuwsbericht
schrijfvaardigheid
Links (verwijzingen naar internet, filmclips, etc.)
- https://didactieknederlands.nl/handboek/2020/12/beter-en-gemotiveerd-begrijpend-lezen-vier-instructieprincipes-in-samenhang/
- https://didactieknederlands.nl/zokanhetook/2021/06/reflecteren-op-meerdere-teksten-over-hetzelfde-onderwerp/
- https://didactieknederlands.nl/dekwestie/2021/03/beseft-wel-echt-elke-leerkracht-hoe-het-nederlandse-leesonderwijs-eraan-toe-is/
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Nieuwsbericht lezen en schrijven: feedbackschema opdracht 9
Bestand Feedbackschema voor opdracht 9 nieuwsberichten.pdf
Datum 2021-10-13 07:44:57
Document 2
Titel van het werkstuk Nieuwsbericht lezen en schrijven: opdracht 1 - genres versie nieuwsbericht
Bestand def teksten voor opdracht 1 sorteeropdracht genres versie nieuwsbericht.pdf
Datum 2021-10-13 07:44:19
Document 3
Titel van het werkstuk Columns lezen en schrijven: werkboek
Bestand Werkboek columns lezen en schrijven.pdf
Datum 2021-10-13 07:40:16
Document 4
Titel van het werkstuk Columns lezen en schrijven: docenthandleiding
Bestand Docentenhandleiding lessenserie columns publieksversie.pdf
Datum 2021-10-13 07:40:42
Document 5
Titel van het werkstuk Columns lezen en schrijven: diapresentatie
Bestand Lees-schrijflessen column publieksversie.pptx
Datum 2021-10-13 07:41:13
Document 6
Titel van het werkstuk Columns lezen en schrijven: opdracht 1-sorteeropdracht genres
Bestand def teksten voor opdracht 1 sorteeropdracht genres versie columns.pdf
Datum 2021-10-13 07:41:54
Document 7
Titel van het werkstuk Nieuwsbericht lezen en schrijven: werkboek
Bestand Werkboek lezen en schrijven van nieuwsberichten.pdf
Datum 2021-10-13 07:42:37
Document 8
Titel van het werkstuk Nieuwsbericht lezen en schrijven: handleiding
Bestand Docentenhandleiding lessenserie nieuwsberichten publieksversie.pdf
Datum 2021-10-13 07:42:56
Document 9
Titel van het werkstuk Nieuwsbericht lezen en schrijven: diapresentatie
Bestand Lees-schrijflessen nieuwsbericht publieksversie.pptx
Datum 2021-10-13 07:43:35