Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Braaksma, M., & Janssen, T. (2015). Onderwijs in schrijfstrategieën. In: Vier effectieve schrijfdidactieken: Voortgezet of secundair onderwijs. p. 3-8. Nederlandse Taalunie.

In dit hoofdstuk beschrijven Braaksma en Janssen de leerstof en didactiek van effectief gebleken onderwijsprogramma's in strategieonderwijs in de Verenigde Staten van America.

Plannen, structureren, formuleren en reviseren zijn belangrijke fasen in het schrijfproces, waar veel leerlingen in het voortgezet of secundair onderwijs moeite mee hebben. Zo is het niet ongewoon dat leerlingen hun tekst in het geheel niet plannen, maar meteen beginnen te schrijven. Reviseren blijft vaak beperkt tot lokale, oppervlakkige revisies, zoals het verbeteren van spelfouten in de geschreven tekst. Deze aanpak van het schrijven leidt veelal tot kwalitatief zwakke teksten.

Een effectieve methode om leerlingen te ondersteunen bij het schrijfproces, is onderwijs in schrijfstrategieën. In strategiegericht stelonderwijs leren leerlingen – via expliciete instructie – :

a) bepaalde strategieën toe te passen bij het plannen, structureren, formuleren en reviseren van teksten;

b) bepaalde zelfregulerende strategieën toe te passen (zoals doel bepalen, jezelf monitoren en jezelf instructies geven), en

c) bepaalde tekststructuren te herkennen en zelf toe te passen.

Deze strategieën en tekststructuren kunnen genrespecifiek zijn. Bijvoorbeeld: een strategie voor het schrijven van een verhaal of voor een betogende tekst. De strategieën kunnen ook meer algemeen van aard zijn, toepasbaar bij het schrijven van allerlei soorten teksten.

Auteur(s) Martine Braaksma
Tanja Janssen
Publicatiedatum 2021-10-19
Niveau en doelgroep voortgezet onderwijs
Onderwerp Schrijfvaardigheid
Sleuteltermen
Feedback
Modeling
Strategie-instructie
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Analytische beschrijving van onderwijs in Schrijfstrategieën
Bestand 2.3.2 Onderwijs in schrijfstrategieen. Voortgezet onderwijs.pdf
Datum 2021-10-19 18:51:49