Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
De Smedt, F. (2015). Productgerichte doelstellingen. In: Vier effectieve schrijfdidactieken. De bovenbouw van het basisonderwijs. p. 23-29. Nederlandse Taalunie.

Een didactiek die productgerichte doelstellingen vooropstelt, kan een antwoord bieden op de oppervlakkige revisiegewoontes van leerlingen. In productgerichte doelendidactiek krijgen de leerlingen één of meer concrete doelen voorgeschoteld waaraan hun schrijfproduct moet voldoen. Deze doelen kunnen naargelang de situatie sterk variëren. De doelen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op het integreren van specifieke structuurelementen of de doelen kunnen ook gericht zijn op een concrete uitwerking van genre- elementen.

Auteur(s) Fien de Smedt
Publicatiedatum 2021-10-19
Niveau en doelgroep Bovenbouw p.o.
Onderwerp Schrijfvaardigheid
Sleuteltermen
Productgerichte doelen
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Productgerichte doelendidactiek bij schrijfvaardigheid
Bestand 2.4.1 Producktgercht doelstellingen bovenbouw basisonderwijs.pdf
Datum 2021-10-26 18:26:48