Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
De Smedt, F. (2015). Samenvatten. In: Vier effectieve schrijfdidactieken. De bovenbouw van het basisonderwijs . p. 14-23. Nederlandse Taalunie.

De cognitieve processen die plaats vinden tijdens het leren lezen en schrijven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wanneer schrijvers over efficiënte vaardigheden beschikken om leesteksten samen te vatten, ze ook op efficiënte wijze informatie beknopt en accuraat kunnen weergeven in eigen schrijfteksten. Meer bepaald blijkt dat een effectieve samenvattingsdidactiek de leerlingen kan helpen bij het kernachtig schrijven van eigen teksten en in het algemeen de schrijfkwaliteit van leerlingen bevordert. Daarnaast kan het ook nuttig zijn om als schrijver eerst een korte samenvatting over wat je al over het onderwerp weet, neer te pennen waarop je vervolgens de eerste versie van uw uiteindelijke tekst kan baseren.

Auteur(s) Fien de Smedt
Publicatiedatum 2021-10-19
Niveau en doelgroep Bovenbouw p.o.
Onderwerp Schrijfvaardigheid
Sleuteltermen
Samenvatten
Strategiegerichte didactiek
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Samenvatten
Bestand 2.8.1 Samenvatten bovenbouw basisonderwijs.pdf
Datum 2021-10-19 18:53:10
Beschrijving Analytische beschrijving van een onderwijsprogramma 'Leren samenvatten;, met een hoofd rol voor de mindmap