Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Braaksma, M., & Janssen, T. (2015). Onderzoekend leren. In: Vier effectieve schrijfdidactieken: Voortgezet of secundair onderwijs. p. 12-23. Nederlandse Taalunie.

Over onderzoekend leren heeft George Hillocks (1982, 1986, 1995), een Amerikaans onderzoeker naar schrijfonderwijs, veel gepubliceerd. Centraal staan inhoudsvinding, informatie verzamelen en kennis verdiepen over het onderwerp voordat begonnen wordt met schrijven. Bij onderzoekend leren krijgt de leerling niet ‘simpelweg’ documentatie aangeboden, of de opdracht zelf teksten te zoeken over het onderwerp, maar ontwikkelt de leraar materiaal en activiteiten waarbij de leerlingen actief kennis construeren. Daartoe hanteren leerlingen strategieën, zoals criteria ontwikkelen, definities maken en het opstellen van hypotheses die leiden tot inzicht in het onderwerp. Het is belangrijk volgens Hillocks dat leerlingen niet alleen aan het papieren materiaal moeten handelen, maar aan stoffelijk materiaal. Kennis moet geen verbale kennis zijn, maar aan de werkelijkheid gerelateerd zijn.

Auteur(s) Martine Braaksma
Tanja Janssen
Publicatiedatum 2021-10-19
Niveau en doelgroep havo en vwo 3
Onderwerp Schrijfvaardigheid
Sleuteltermen
Inhoudsvinding
Onderzoekend leren
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Analytische beschrijving van een cursus schrijven op basis van onderzoekend leren
Bestand 2.8.2 Onderzoekend leren didactiek Voortgezet Onderwijs.pdf
Datum 2021-10-21 21:20:03