Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Janssen, T., & Van Weijen, D. (2017). Schrijfonderwijs programma Leren schrijven met peer response. In Effectief schrijfonderwijs op de basisschool. Een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingsonderzoek. Amsterdam/Den Haag: Universiteit van Amsterdam en NRO.

In 1993 publiceerde de SLO Schrijven leren, een leergang schrijven van teksten in de basisschool (Hoogeveen, 1993). De leergang bevatte geen uitgewerkte lessen of lesmateriaal, maar bestond uit een didactisch kader en instructies voor leerkrachten voor het zelf ontwerpen van schrijflessen.

Het didactische model omvatte vijf fasen: 1) oriëntatie op de schrijftaak, 2) schrijfopdracht, 3) schrijven en hulp geven tijdens het schrijven, 4) bespreken en herschrijven van teksten en 5) verzorgen en publiceren van teksten. De kern werd gevormd door procesgericht en communicatief schrijfonderwijs, waarin gebruik gemaakt wordt van peer response. Dit houdt in dat leerlingen de verschillende fasen van het schrijfproces doorlopen (plannen, formuleren, reviseren) en reflecteren op hun teksten, door samen hun teksten te bespreken. In de tekstbesprekingen geven klasgenoten feedback op elkaars teksten (peer response).

Auteur(s) Tanja Janssen
Daphne van Weijen
Publicatiedatum 2021-10-19
Niveau en doelgroep Groep 8 basisonderwijs
Onderwerp Schrijfvaardigheid
Sleuteltermen
Peer feedback
Tekstbespreken
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Dissertatie WRITING WITH PEER RESPONSE USING GENRE KNOWLEDGE
Bestand thesis_M_Hoogeveen.pdf
Datum 2021-10-19 19:08:41
Document 2
Titel van het werkstuk Programmabeschrijving Peer response
Bestand 3.1 Peer response basisonderwijs.pdf
Datum 2021-10-26 18:36:32
Beschrijving Programmabeschrijving