Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
De Smedt, F. (2021). Schrijftandem. Een programma schrijfonderwijs voor groep 7 en 8.

Heel wat leerlingen worstelen aan het eind van het primair onderwijs met het schrijven van teksten. De didactische schrijfmethode Schrijftandem werd ontwikkeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 (5de en 6de leerjaar in het Vlaamse lager onderwijs) op basis van recente internationale onderzoeksbevindingen omtrent effectieve schrijfdidactieken. De schrijfmethode is dan ook gebaseerd op twee krachtige schrijfdidactieken: expliciete schrijfinstructie

en samenwerkend schrijven.

Auteur(s) Fien de Smedt
Publicatiedatum 2021-10-19
Niveau en doelgroep Bovenbouw p.o.
Onderwerp Schrijfvaardigheid
Sleuteltermen
Samenwerkend schrijven
Strategieonderwijs
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Dissertatie Fien de Smedt
Bestand Dissertation_Fien_De_Smedt.pdf
Datum 2021-10-21 21:27:17
Document 2
Titel van het werkstuk
Bestand 3.5 Strategie-instructie Schrijftandem De Smedt.pdf
Datum 2021-10-19 16:48:36