Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Rijlaarsdam, G. (1987). Schrijfboek. Groningen: Wolters-Noordhoff

Dit onderdeel van het Handboek Didactiek Nederlands bevat de vier series lessen uitgevoerd in havo en vwo 3, en de dissertatie die verslag doet van het effect van de lessen. De schrijfvaardigheid van de leerlingen ging vooruit. Of zij feedback kregen van hun leraar of van medeleerlingen maakte geen verschil.

Auteur(s) Gert Rijlaarsdam
Publicatiedatum 2021-10-19
Niveau en doelgroep havo en vwo 3
Onderwerp Schrijfvaardigheid
Sleuteltermen
Doelgericht schrijven
Peer feedback
Publiekgericht schrijven
Schrijfvaardgheid
Schrijven op basis van bronnen
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Schrijfboek: alle lessen
Bestand Schrijfboek Gert Rijlaarsdam naar bibliotheek.pdf
Datum 2021-10-19 17:25:17
Beschrijving Vier lessenseries voor klas 3, 4 havo en vwo
Document 2
Titel van het werkstuk Dissertation; Effect study
Bestand ED284207.pdf
Datum 2021-10-19 17:25:17