Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Janssens, M. (2012). Modelling van literatuurverwerking. Amsterdam: Interfacultaire Lerarenopleidingen UvA

De auteur schrijft in de terugblik:

Docenten worden vaak gefrustreerd over de manier waarop de leerlingen literatuur leren lezen. Op mijn vorige school werd de opdracht lezen voor de lijst voor havo als volgt ingevuld. Begin 4-havo beginnen de leerlingen literaire boeken te lezen, maar de kans daarover te praten krijgen zij pas tijdens het mondeling examen in 5-havo, dus anderhalf jaar en acht boeken later, terwijl sociale interactie een voorwaarde is voor een literair ontwikkelingsproces. De leeskring biedt daarvoor een oplossing: leerlingen kijken door een leeskringgesprek elkaars leeshouding af en kunnen ook veel beter van elkaar leren dan een docent die vaak een heel andere literaire leeshouding heeft. De ervaring heeft mij ook geleerd dat leeskringgesprek zeer weinig tijd in beslag neemt. Een leeskring biedt dus voor een mij als docent de oplossing dat ik kan werken aan de literaire socialisatie van mijn leerlingen zonder dat het mij veel tijd kost zoals een individueel gesprek over het gelezen boek.Een meelezer schrijft: mooie lessenreeks 'leeskring', met afgewogen lesplannen en metingen. Vernieuwend.

Auteur(s) Janssens, M.J.
Publicatiedatum 2021-12-18
Onderwerp ontwerpplan
Sleuteltermen
leeskring
literatuur
literatuurverwerking
modelling
Links (verwijzingen naar internet, filmclips, etc.)
- https://didactieknederlands.nl/handboek/2021/04/leesclubs-in-literatuuronderwijs/
- https://didactieknederlands.nl/zokanhetook/2019/04/persoonlijke-voorkennis-en-ervaringen-activeren-bij-fictie-en-literatuuronderwijs/
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Achtergronden ontwerpregels en effecten
Bestand Modelling van literatuurverwerking-20130829T100351.docx
Datum 2022-03-17 08:51:56
Beschrijving File 1