Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Bouwer, R. (2020). Op naar een beter schoolexamen schrijfvaardigheid. Inleiding op de werkstukken van deelnemers aan het LTN-project Schoolexamens Schrijfvaardigheid. Utrecht: Levende Talen Nederlands

Schrijfvaardigheid is een belangrijk domein binnen het vak Nederlands en daarbij hoort ook een weldoordacht examenprogramma dat het schrijfniveau van leerlingen aan het einde van het voortgezet onderwijs goed in kaart brengt. Zo’n 40 docenten Nederlands van 20 scholen verspreid door heel Nederland presenteren hier hoe ze hun schoolexamen schrijfvaardigheid in het afgelopen schooljaar hebben verbeterd. Ze hebben geëxperimenteerd met meer schrijftaken in het examen, meer beoordelaars per tekst, geïntegreerde lees- en schrijftaken, een beoordelingstraining, vergelijkend

beoordelen en een praktijkexamen voor schrijven. In deze bijdrage bespreken we de noodzaak van deze veranderingen in het licht van de wetenschappelijke kennis over het valide en betrouwbaar toetsen en beoordelen van schrijfvaardigheid. Met deze wetenschappelijke kennisbasis en de rijke praktijkvoorbeelden hopen we andere scholen te inspireren om ook hun PTA aan te pakken en zo een kwaliteitsslag te maken met de schoolexamens schrijfvaardigheid.

Auteur(s) Renske Bouwer
Publicatiedatum 2020-12-02
Niveau en doelgroep Docenten Nederlands
Type Schrijfexamens Nederlands in het schoolexamen
Sleuteltermen
Beoordelaarsproblemaktiek
Comparatief beoordelen
Schoolexamen
Schrijfvaardigheid
Schrijven
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk
Bestand WODN SES 1 Bouwer Op naar een beter schoolexamen schrijfvaardigheid.pdf
Datum 2020-12-07 18:40:38
Beschrijving Artikel