Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Knook, M., Van Schaik-Maljaars, N., Van de Vreede, A., Klouwen. R., Van der Meijs, C., & Vink, N. (2020). Samen vergelijken en beoordelen van schrijfopdrachten. Projectpublicatie 3 van het LTN-project Schrijfvaardigheid in de schoolexamens. Utrecht: Levende Talen Nederlands

In dit artikel beschrijven docenten van drie verschillende scholen hun ervaringen met het beoordelen van teksten door middel van paarsgewijs vergelijken in het digitale programma Comproved. Ze laten zien hoe de kwaliteit van deze holistische en comparatieve aanpak niet onder doet voor een meer traditionele manier van beoordelen met rubrics. Ook demonstreren ze hoe je op basis van de beoordeelde schrijfproducten een ankerschaal kunt ontwikkelen met voorbeelden van goede en minder goede teksten. De door hen ontwikkelde ankerschaal voor betogende teksten is als bijlage bij het artikel opgenomen.

Auteur(s) Martijn Knook
Nellianne van Schaik-Maljaars
Adriënne van de Vreede
Rinke Klouwen
Caren van der Meijs & Nanny Vink
Publicatiedatum 2020-12-02
Niveau en doelgroep Docenten Nederlands
Type Schrijfexamens Nederlands in het schoolexamen
Sleuteltermen
holistisch beoordelen
schrijfvaardigheid
tekstschalen
vergelijkend beoordelen
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk
Bestand WODN SES 3 Knook ea Samen vergelijken en beoordelen van schrijfopdrachten.pdf
Datum 2020-12-07 18:39:09
Beschrijving Artikel