Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Schotanus, Y. (2020). Geïntegreerde lees- en schrijfvaardigheidsopdrachten met gebruikmaking van de standaardgeschilpunten: een verkenning. Projectpublicatie 2 van het LTN-project Schrijfvaardigheid in de schoolexamens. Utrecht: Levende Talen Nederlands

In deze bijdrage beschrijft Yke Schotanus zijn zoektocht naar een betere integratie van lees- en schrijfvaardigheidsopdrachten voor het schoolexamen Nederlands. Met geïntegreerde opdrachten kan op een betrouwbare manier zowel de leesvaardigheid als schrijfvaardigheid worden getoetst. Het artikel bevat drie opdrachten met voorbeelduitwerkingen, die zijn ontwikkeld rond standaardgeschilpunten. Hierbij moeten leerlingen zowel hun lees- als schrijfvaardigheid gebruiken om een voorgestelde oplossing voor een probleem zo goed mogelijk te verdedigen of aan te vallen.

Auteur(s) Yke Schotanus
Publicatiedatum 2020-12-02
Niveau en doelgroep Docenten Nederlands
Type Schrijfexamens Nederlands in het schoolexamen
Sleuteltermen
Geïntegreerde opdrachten
Schrijfvaardigheid
Standaardgeschilpunten
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk
Bestand WODN SES 2 Schotanus Geïntegreerde lees- en schrijfvaardigheidsopdrachten.pdf
Datum 2020-12-08 08:49:05
Beschrijving Artikel