Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Broekhof, K. (2020). Het belang van ondersteuning voor tekstbegrip. In A. Kraal (Ed.), Voor u gelezen in 2020: Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek (pp. 10-13). Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs begrijpen de teksten in de schoolboeken niet goed. Lupo en haar collega’s (2019) wilden vaststellen wat het effect is van tekstniveau (makkelijke versus moeilijke teksten), in combinatie met verschillende soorten ondersteuning op het tekstbegrip van adolescenten (14-15-jarigen). In een interventie die twaalf weken duurde lazen 293 leerlingen 24 teksten op een verschillend niveau, waarbij het lezen werd voorafgegaan door twee verschillende typen ondersteuning: Know-Want to Know-Learned (KWL) of Listen-Read-Discuss (LRD). Voor 42 procent van de leerlingen was Engels de tweede taal. Het niveau van de teksten bleek voor de meeste leerlingen niet van invloed op het tekstbegrip. Alleen leerlingen die ver onder het gemiddelde lazen hadden baat bij de eenvoudigere tekst. De KWL-aanpak bleek de meest effectieve vorm van ondersteuning.

Auteur(s) Kees Broekhof
Publicatiedatum 2021-12-23
Niveau en doelgroep high school, 14-15-jarigen
Type Begrijpend lezen
Sleuteltermen
anderstaligen
leesinterventie
makkelijke versus moeilijke teksten
rol docent
twee typen ondersteuning
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Lupo, S.M., Tortorelli, L., Invernizzi, M., Ryoo, J.H. & Strong, J.Z. (2019). An Exploration of Text Difficulty and Knowledge Support on Adolescents’ Comprehension. Reading Research Quarterly, 54(4), 457-479. doi:10.1002/rrq.247
Bestand KBL2020VUG_Broekhof.pdf
Datum 2021-12-23 15:22:12