Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Bogaerds-Hazenberg, S.T.M., & Evers-Vermeul, J. (2020). Modeling onder de loep, op zoek naar effectieve ingrediënten. In A. Kraal (Ed.), Voor u gelezen in 2020: Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek (pp. 15-23). Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen

Modeling heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen, ook in het leesonderwijs. Het is echter de vraag of iedereen deze instructievorm hetzelfde definieert en weet welke kenmerken modeling tot een effectief didactisch instrument maken. Dat is belangrijk, zowel voor lerarenopleiders als voor leerkrachten en docenten die zich alleen of in teamverband verder willen professionaliseren. Terecht stellen Schutz en Rainey (2019) in hun artikel daarom dat het tijd is om te verhelderen wat modeling inhoudt en welke belangrijke componenten modeling effectief maken.

Auteur(s) Suzanne T. M. Bogaerds-Hazenberg
Jacqueline Evers-Vermeul
Publicatiedatum 2021-12-23
Niveau en doelgroep basisonderwijs, voortgezet onderwijs, leraren en lerarenopleiders
Type Begrijpend lezen
Sleuteltermen
effectieve modeling
expliciete instructie
GRRIM-model
modeling
professionalisering leraren en lerarenopleiders
scripts
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Schutz, K.M., & Rainey, E.C. (2019). Making sense of modeling in elementary literacy instruction. The Reading Teacher, 73(4), 443-451. doi:10.1002/trtr.1863
Bestand KBL2020VUG_Bogaerds-Hazenberg_Evers-Vermeul.pdf
Datum 2021-12-23 15:35:59