Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Maat, de, P. (2020). Hoe goed zijn 12-16-jarigen in het beoordelen of webteksten geschikt zijn voor een schoolopdracht. In A. Kraal (Ed.), Voor u gelezen in 2020. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek (pp. 25-31). Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen

Informatie en nieuws komen via allerlei kanalen op ons af: via televisie, sociale media, kranten, websites enzovoort. Bekend is dat die informatie niet altijd betrouwbaar of relevant is. Burgers hebben er daarom belang bij zelf informatie te kunnen beoordelen en dit geldt

zeker voor adolescenten, die veel tijd besteden aan het consumeren van informatie via hun mobiele telefoon. Hoe goed kunnen adolescenten webteksten evalueren? Om hier meer over te weten te komen deden Macedo-Rouet en haar collega’s twee experimenten waarbij ze leerlingen webteksten voorlegden waar iets aan mankeerde: (1) het onderwerp sloot niet aan, (2) de tekst was moeilijk leesbaar, (3) de schrijver was niet deskundig, of (4) de tekst

was te oud. Zij vroegen de leerlingen te beoordelen of de tekst geschikt was om de inhoud ervan te gebruiken voor een presentatie. In het eerste experiment beantwoordden leerlingen deze vraag op een schaal van 0-7 waarna ze hun beoordeling schriftelijk toelichtten. In het tweede experiment volgde na het lezen eerst een gesprek waarin de leerlingen gevraagd werd hun oordeel te geven over de geschiktheid van de teksten. Daarna vulden ook zij een beoordelingsformulier in (0-7), maar dat had deze keer bij elke tekst vier specifieke vragen, waarbij elke vraag gericht was op een van de vier mogelijke gebreken van de tekst. In het eerste experiment bleken leerlingen niet goed in staat de zwakheden van de teksten

te ontdekken. In het tweede experiment konden ze dit veel beter. De onderzoekers geven op grond van deze bevindingen een aantal suggesties om leerlingen te onderwijzen in het evalueren van webteksten.

Auteur(s) Paul de Maat
Publicatiedatum 2021-12-23
Niveau en doelgroep bovenbouw basisonderwijs, voortgezet onderwijs, adolescenten
Type Begrijpend lezen
Sleuteltermen
beoordelen online informatie
betrouwbaarheid bronnen beoordelen
evaluatievaardigheden
geschiktheid bronnen beoordelen
informatie op het web
webteksten
Links (verwijzingen naar internet, filmclips, etc.)
- www.mediawijsheid.nl/informatievaardigheden/
- ormatievaardwww.kennisnet.nl/artikel/7743/leerlingmonitor-grote-verschillen-tussen-leerlingen-in-digitale-geletterdheid
- www.leraar24.nl/2612614/ hoe-maak-je-leerlingen-mediawijs/
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Macedo-Rouet, M., Potocki, A., Scharrer, L., Ros, C., Stadtler, M., Salmerón, L., & Rouet, J.-F. (2019). How good Is this page? Benefits and limits of prompting on adolescents’ evaluation of web information quality. Reading Research Quarterly, 54(3), 299-321. doi:10.1002/rrq.241
Bestand KBL2020VUG_deMaat.pdf
Datum 2021-12-23 15:54:36