Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Bosch, van den, L. (2020). Het bevorderen van schooltaal en begrijpend lezen bij tweetalige leerlingen. In A. Kraal (Ed.), Voor u gelezen in 2020. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek (pp. 33-37). Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen

In de bovenbouw van het basisonderwijs worden teksten steeds langer en ingewikkelder; ze bevatten veel complexe, abstracte woorden die essentieel zijn voor goed tekstbegrip. Maar juist die woorden vormen vaak een struikelblok, met name voor tweetalige leerlingen die thuis een andere taal spreken dan de taal die op school wordt gesproken. Daarom onderzochten Proctor en collega’s in deze interventiestudie of de taalvaardigheid en de begrijpend leesprestaties van tweetalige leerlingen in groep 6 en 7 verbeterd kunnen worden. Door

middel van lezen, discussiëren en schrijven werd er via expliciete instructie ingezet op de

woordenschat, de grammaticale en morfologische kennis van leerlingen. Er deden ruim 200 tweetalige leerlingen en 22 leerkrachten mee afkomstig van acht basisscholen in de VS. De

interventie bleek een klein, positief effect te hebben op de taal- en leesscores van de leerlingen. Hoewel er enkele kanttekeningen te plaatsen zijn, laat deze studie wel goed zien hoe wetenschappelijke inzichten vertaald kunnen worden naar een lessenreeks voor de onderwijspraktijk.

Auteur(s) Liza van den Bosch
Publicatiedatum 2021-12-23
Niveau en doelgroep groep 6 en 7 basisonderwijs, tweetalige leerlingen
Type Begrijpend lezen
Sleuteltermen
leesinterventie
schooltaal
taalvaardigheid
thuistaal
tweetalige leerlingen
Links (verwijzingen naar internet, filmclips, etc.)
- www.meertalig.nl
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Proctor, C.P., Silverman, R.D., Harring, J.R., Love Jones, R. & Hartranft, A.M. (2019). Teaching bilingual learners: Effects of a language-based reading intervention on academic language and reading comprehension in grades 4 and 5. Reading Research Quarterly, 55(1), 95-122. doi:10.1002/rrq.258
Bestand KBL2020VUG_vandenBosch.pdf
Datum 2021-12-23 16:07:36