Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Evers-Vermeul, J. (2019). Het nut van gecombineerd lees- en schrijfonderwijs. In J. van der Hoeven (Ed.), Voor u gelezen in 2019. De rol van schrijven, teksten en de leraar in het leesonderwijs. Samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek (pp. 23-28). Rotterdam: Kenniscentrum Begrijpend Lezen

Bij lezen en schrijven gebruiken we deels dezelfde kennis en cognitieve systemen. In deze meta-analyse onderzoeken Graham en collega’s daarom de effecten uit 47 eerdere studies waarin lees- en schrijfonderwijs gecombineerd aan bod komen. De meta-analyse laat zien dat deze onderwijscombinatie – waarbij niet meer dan 60% uitgaat naar één van de twee vaardigheden – een gunstig effect heeft op zowel de lees- als de schrijfvaardigheid van leerlingen. Dit geldt voor basisschoolleerlingen en in meerdere mate voor middelbare scholieren.

Auteur(s) Jacqueline Evers-Vermeul
Publicatiedatum 2021-12-23
Niveau en doelgroep basisonderwijs, voortgezet onderwijs
Type Begrijpend lezen
Sleuteltermen
gecombineerd lees- en schrijfonderwijs
leesvaardigheid
meta-analyse
schrijfvaardigheid
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk Graham, S., Liu, X., Aitken, A., Bartlett, B., Harris, K. R., & Holzapfel, J. (2018). Effectiveness of literacy programs balancing reading and writing instruction: A meta-analysis. Reading Research Quarterly, 53(3), 279-304
Bestand KBL2019Voor_u_gelezen_Evers-Vermeul.pdf
Datum 2021-12-23 16:20:03