Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Hermans, A., Krommendijk, M., Mulders, S., & De Roo, A. (2020). Meer beoordelaars per tekst. Projectpublicatie 1 van het LTN-project Schoolexamens Schrijfvaardigheid. Utrecht: Levende Talen Nederlands

Bij het beoordelen van schrijfproducten is de betrouwbaarheid van de beoordeling een probleem. Uit onderzoek door Bouwer en Koster (2016, p.79) is duidelijk gebleken dat het vergroten van het aantal beoordelaars de betrouwbaarheid van de beoordeling verbetert. De vraag is hoe dat in de praktijk vormgegeven kan worden, zonder dat de werkdruk onevenredig veel groter wordt. In de subgroep ‘beoordelingen uitwisselen’ van het project Schrijfvaardigheid in het Schoolexamen hebben we verschillende mogelijkheden onderzocht om met docenten van verschillende scholen hetzelfde schrijfproduct te beoordelen. Als het alleen gaat om de betrouwbaarheid van oordelen te verhogen, dan zou dit heel goed binnen één school kunnen plaatsvinden. Door uitwisseling tussen verschillende scholen, kunnen we ook veel te weten komen over de aard en het niveau van schoolexamens schrijfvaardigheid op andere scholen.

Auteur(s) Anna Hermans
Margreeth Krommendijk
Sarah Mulders
Annemieke de Roo
Publicatiedatum 2021-02-08
Niveau en doelgroep Docenten Nederlands
Type Schrijfexamens Nederlands in het schoolexamen
Sleuteltermen
beoordelaarsbetrouwbaarheid
beoordelen
comparatief beoordelen
schrijfvaardiheid
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk
Bestand Meer beoordelaars per tekst-20200813T1342211.pdf
Datum 2021-02-08 20:08:52
Beschrijving artikel
Document 2
Titel van het werkstuk
Bestand H5 BETOOG opdracht.pdf
Datum 2021-02-08 20:07:07
Document 3
Titel van het werkstuk
Bestand H5 BETOOG opzet + correctiemodel..docx
Datum 2021-02-08 20:07:07
Document 4
Titel van het werkstuk
Bestand Beoordelingsformulier klas 6 schrijfexamen betoog LT-20201102T1726292.doc
Datum 2021-02-08 20:09:09
Beschrijving Bijlage