Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Publicatiereeksen

Publicaties Top 10
Krahmer, C., & Borsten, T. (2020). Op weg naar een praktisch schoolexamen schrijfvaardigheid. Projectpublicatie 7 van het LTN-project Schrijfvaardigheid in de schoolexamens. Utrecht: Levende Talen Nederlands

In dit artikel doen twee docenten Nederlands verslag van hun zoektocht naar een praktisch examen voor schrijfvaardigheid op hun eigen school. Ze beschrijven het ontwikkelproces van dit vernieuwde praktijkexamen voor schrijven waarbij meer aandacht is voor het onderliggende schrijfproces. Ook delen ze hun eerste resultaten van de implementatie in de bovenbouw havo. Op basis van een kritisch evaluatie hiervan geven ze hun ideeën voor de verdere ontwikkeling en implementatie van een praktijkexamen voor schrijven. Een uitwerking van een voorbeeldexamen voor havo/vwo is als bijlage opgenomen.

Auteur(s) Carolien Krahmer
Tom Borsten
Publicatiedatum 2021-02-08
Niveau en doelgroep Docenten Nederlands
Type Schrijfexamens Nederlands in het schoolexamen
Sleuteltermen
Praktijkexamen
Schrijfvaardigheid
Documenten
Document 1
Titel van het werkstuk
Bestand WODN SES 8 Krahmer Borsten Op weg naar een Praktisch Schoolexamen Schrijfvaardigheid.pdf
Datum 2021-02-09 20:51:50
Beschrijving Artikel
Document 2
Titel van het werkstuk
Bestand Bijlage II Praktisch Schoolexamen Schrijfvaardigheid.pdf
Datum 2021-02-09 15:38:02
Beschrijving Bijlage 2
Document 3
Titel van het werkstuk
Bestand Bijlage I SE Schrijfvaardigheid -20200806T0918551-20210208T211348.pdf
Datum 2021-02-09 13:01:28
Beschrijving Bijlage 1