Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Publicaties
<<   38 resultaten, getoond worden 1-25    >>

Titel van het werkstuk Auteur(s) Publicatiedatum Niveau en doelgroep Onderwerp Sleuteltermen
Zijn er nog vragen? Hardop denkend vragen stellen en observerend leren als leesstrategie.
- Middelkoop, K.L.O. van
2023-12-22 Nederlands - leesvaardigheid
- hardop denken
- observerend leren
- rolwisselend leren
- RTTI
- tekstbegrip op macro-niveau van de tekst
De Vos verkennen
- Windgassen, A.
2023-05-27 historische letterkunde
- letterkunde
- Middeleeuwen
- Reinaert de Vos
- Van den Vos Reinaerde
Modelling van literatuurverwerking
- Janssens, M.J.
2021-12-18 ontwerpplan
- leeskring
- literatuur
- literatuurverwerking
- modelling
Effecten van lessen over drogredenen
- de Kruijf, A
2021-05-31 drogredenen
- argumentatie
- debat
- digitaal
- drogredenen digitaal
De rol van peerfeedback in het schrijfproces
- Wiel. I. van de
2021-05-06 Schrijfvaardigheid
- betoog schrijven
- peerfeedback
- schrijfproces
- schrijfvaardigheid
Schrijfonderwijs gericht op productgerichte doelstellingen
- Fien de Smedt
2021-10-19 Bovenbouw p.o. Schrijfvaardigheid
- Productgerichte doelen
Leren samenvatten
- Fien de Smedt
2021-10-19 Bovenbouw p.o. Schrijfvaardigheid
- Samenvatten
- Strategiegerichte didactiek
Zinsconstructie
- Fien de Smedt
2021-10-19 Bovenbouw p.o. Schrijfvaardigheid
- Zinsbouwonderwijs
Schrijftandem. Een programma schrijfonderwijs voor groep 7 en 8.
- Fien de Smedt
2021-10-19 Bovenbouw p.o. Schrijfvaardigheid
- Samenwerkend schrijven
- Strategieonderwijs
Schrijfonderwijsprogramma Taalonderwijs in Ontwikkeling (TiO)
- Daphne van Weijen
- Tanja Janssen
2021-10-19 Bovenbouw p.o., voortgezet onderwijs Schrijfvaardigheid
Presenteren moet je spelend leren
- Wiener, R.
2021-04-16 brugklas mondelinge vaardigheden presenteren
- drama
- non-verbaal
- presenteren
- spreekangst
- stemgebruik
Motiverend spellingonderwijs – geen contradictio in terminis
- Lang de, J.
2021-04-13 brugklas Werkwoordsspelling
- motivatie
- spelling
- werkwoordsspelling
“Maar juf, dat staat er toch?” Een ontwerponderzoek naar complete en gestructureerde antwoorden op uitlegvragen bij leesvaardigheidsteksten
- Tessa de Swart
2021-03-08 brugklas Formuleren
- antwoorden schrijven
- begrijpend lezen
- collaboratief leren
- formuleren
- strategie-instructie
- voorbeeldteksten
Strategie-instructie volgens Beter Schrijven
- Tanja Janssen
- Daphne van Weijen
2021-10-19 Groep 6-7-8 basisonderwijs Schrijfvaardigheid
- Communicatieve effectiviteit
- Differentiatie
- Genre
- Strategieonderwijs
Strategie-instructie volgens Tekster
- Tanja Janssen
- Daphne van Weijen
2021-10-19 Groep 7 en 8 basisonderwijs Schrijfvaardigheid
- Strategieonderwijs
Expliciete instructie van schrijfstrategieën (Bovenbouw basisonderwijs)
- Fien de Smedt
2021-10-19 Groep 7 en 8 basisonderwijs Schrijfvaardigheid
- Strategieonderwijs
Schrijfonderwijsprogramma Leren schrijven met peer response
- Tanja Janssen
- Daphne van Weijen
2021-10-19 Groep 8 basisonderwijs Schrijfvaardigheid
- Peer feedback
- Tekstbespreken
Verbeteren van tekstbegrip door middel van sorteertaken
- Vermeij, L.
2021-04-16 havo 3 Toetsing tekstbegrip
- leesdidactiek
- motivatie
- sorteertaken
- tekstbegrip
- toetsing
Schrijfstijl, een lessenserie voor schrijfstijl en formuleren voor klas 3 en 4 havo/vwo
- Jeroen Steenbakkers
- Herma Oostenbrink, Joost Wink
- Annemarie Drost, Hanneke Luth
- Ingrid van der iJk, Irene van den Wildenberg-Claessens
- Joukje de Bruin, Sandra Peters
2022-06-04 havo 3 en 4, vwo 3 en 4 Schrijfstijllessen
- Bewuste taalvaardigheid
- Effecten van schrijfstijl
- Schrijfstijlonderwijs
- Schrijfstijlstrategieën.
Genregericht, samenhangend lees- en schrijfonderwijs
- Vis M.
2022-03-15 havo 4 lessenserie
- column
- genre
- leesvaardigheid
- nieuwsbericht
- schrijfvaardigheid
Het verminderen van taalfouten in 4havo door observerend leren
- Gibcus, C.
2021-04-16 havo 4 schrijfvaardigheid
- detectie formuleringsproblemen
- formuleervaardigheid
- observerend leren
- samenwerkend leren
- sentence combining
- taalfouten
Maar het staat er toch?!
- Ruhaak, S.M.
2021-12-18 havo 4-5 Bronnenonderzoek bij gedocumenteerde teksten
- bronnen beoordelen
- bronnen zoeken
- informatievaardigheden
- strategiegericht onderwijs
Schrijfonderwijsprogramma op basis van Peer Feedback in het voortgezet onderwijs
- Gert Rijlaarsdam
2021-10-19 havo en vwo 3 Schrijfvaardigheid
- Doelgericht schrijven
- Peer feedback
- Publiekgericht schrijven
- Schrijfvaardgheid
- Schrijven op basis van bronnen
Onderzoekend leren
- Martine Braaksma
- Tanja Janssen
2021-10-19 havo en vwo 3 Schrijfvaardigheid
- Inhoudsvinding
- Onderzoekend leren
Het combineren van zinnen
- Martine Braaksma
- Tanja Janssen
2021-10-19 havo en vwo 3 Schrijfvaardigheid
- Formuleren
- Taal-denkrelaties

<<   38 resultaten, getoond worden 1-25    >>