Publicatieserver Levende Talen Nederlands
Beproefde Lessen Nederlands

Publicaties Top 10
Publicaties
<<   38 resultaten, getoond worden 1-25    >>

Titel van het werkstuk Auteur(s) Publicatiedatum Niveau en doelgroep Onderwerp Sleuteltermen
Het Schrijflab - een lessenserie creatief schrijven
- Anouk ten Peze
- Tanja Janssen
- Gert Rijlaarsdam
2021-11-17 mavo, havo, vwo, 3, 4 Lessenserie
- creatief schrijven
- divergent denken
- korte verhalen schrijven
Syntheseteksten schrijven via leren-door-observeren
- Beukering, M.
2021-04-15 vwo 4 Syntheseteksten schrijven
- bronnen
- leren-door-observeren
- schrijfvaardigheden
- syntheseteksten schrijven
Schrijfonderwijsprogramma Taalonderwijs in Ontwikkeling (TiO)
- Daphne van Weijen
- Tanja Janssen
2021-10-19 Bovenbouw p.o., voortgezet onderwijs Schrijfvaardigheid
Effecten van lessen over drogredenen
- de Kruijf, A
2021-05-31 drogredenen
- argumentatie
- debat
- digitaal
- drogredenen digitaal
Schrijven met kennis van zaken
- Edith Alkema
- Gert Rijlaarsdam
- Daphne van Weijen
2022-10-15 mavo 4 t/m vwo 6
- Synthesetekst leren schrijven, samenhangend verwerken van kerngedachten over kwesties die spelen, integreren van vakkennis in eigen tekst
Schrijfonderwijs gericht op productgerichte doelstellingen
- Fien de Smedt
2021-10-19 Bovenbouw p.o. Schrijfvaardigheid
- Productgerichte doelen
Leren samenvatten
- Fien de Smedt
2021-10-19 Bovenbouw p.o. Schrijfvaardigheid
- Samenvatten
- Strategiegerichte didactiek
Zinsconstructie
- Fien de Smedt
2021-10-19 Bovenbouw p.o. Schrijfvaardigheid
- Zinsbouwonderwijs
Schrijftandem. Een programma schrijfonderwijs voor groep 7 en 8.
- Fien de Smedt
2021-10-19 Bovenbouw p.o. Schrijfvaardigheid
- Samenwerkend schrijven
- Strategieonderwijs
Expliciete instructie van schrijfstrategieën (Bovenbouw basisonderwijs)
- Fien de Smedt
2021-10-19 Groep 7 en 8 basisonderwijs Schrijfvaardigheid
- Strategieonderwijs
Argumenteren: de smikkelcasus
- Gert Rijlaarsdam
- Martine Braaksma
2023-02-18 vanaf groep 6 - master studenten professoniele communicatie schrijven
- argumenteren
- observerend leren
- onderzoekend leren
- tekst bespreking
Schrijfonderwijsprogramma op basis van Peer Feedback in het voortgezet onderwijs
- Gert Rijlaarsdam
2021-10-19 havo en vwo 3 Schrijfvaardigheid
- Doelgericht schrijven
- Peer feedback
- Publiekgericht schrijven
- Schrijfvaardgheid
- Schrijven op basis van bronnen
Het verminderen van taalfouten in 4havo door observerend leren
- Gibcus, C.
2021-04-16 havo 4 schrijfvaardigheid
- detectie formuleringsproblemen
- formuleervaardigheid
- observerend leren
- samenwerkend leren
- sentence combining
- taalfouten
Romans interpreteren met 5VWO
- Hoek, P.
2021-04-30 vwo 5 Literatuur
- dialogisch leren
- leeskring
- literatuuronderwijs
- mind map
- thematiek en motieven
Modelling van literatuurverwerking
- Janssens, M.J.
2021-12-18 ontwerpplan
- leeskring
- literatuur
- literatuurverwerking
- modelling
Schrijfstijl, een lessenserie voor schrijfstijl en formuleren voor klas 3 en 4 havo/vwo
- Jeroen Steenbakkers
- Herma Oostenbrink, Joost Wink
- Annemarie Drost, Hanneke Luth
- Ingrid van der iJk, Irene van den Wildenberg-Claessens
- Joukje de Bruin, Sandra Peters
2022-06-04 havo 3 en 4, vwo 3 en 4 Schrijfstijllessen
- Bewuste taalvaardigheid
- Effecten van schrijfstijl
- Schrijfstijlonderwijs
- Schrijfstijlstrategieën.
Motiverend spellingonderwijs – geen contradictio in terminis
- Lang de, J.
2021-04-13 brugklas Werkwoordsspelling
- motivatie
- spelling
- werkwoordsspelling
Lessenreeks syntheseteksten leren schrijven
- Liselore van Ockenburg
- Daphne van Weijen
- Gert Rijlaarsdam
2022-12-02 havo/vwo, klas 3/4
- Lezen en schrijven in samenhang
- Schrijfproces
- Strategie-instructie
Lessenreeks syntheseteksten leren schrijven - schrijfprocessen; Startlessen
- Liselore van Ockenburg
- Daphne van Weijen
- Gert Rijlaarsdam
2021-10-04 havo/vwo, klas 3/4 Schrijfvaardigheid
- Lezen en schrijven in samenhang
- Schrijfproces
- Schrijfvaardigheid
Van plagiaat naar eigen originele teksten
- Marjolijn Feddema
2021-04-16 vwo 5 synthese schrijven
- leesvaardigheid
- leren door observatie en feedback
- schrijven op basis van bronnen
- synthese
- visualiseren
Onderwijs in schrijfstrategieën
- Martine Braaksma
- Tanja Janssen
2021-10-19 voortgezet onderwijs Schrijfvaardigheid
- Feedback
- Modeling
- Strategie-instructie
Onderzoekend leren
- Martine Braaksma
- Tanja Janssen
2021-10-19 havo en vwo 3 Schrijfvaardigheid
- Inhoudsvinding
- Onderzoekend leren
Modelteksten bestuderen
- Martine Braaksma
- Tanja Janssen
2021-10-19 havo-vwo 4 Schrijfvaardigheid
- Tekstmodellen
Het combineren van zinnen
- Martine Braaksma
- Tanja Janssen
2021-10-19 havo en vwo 3 Schrijfvaardigheid
- Formuleren
- Taal-denkrelaties
Teksten schrijven: leren van lezersfeedback
- Michel Couzijn
- Gert Rijlaarsdam
2023-04-25 van basis onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs
- lezersfeedback
- observeren
- reviseren
- schrijven

<<   38 resultaten, getoond worden 1-25    >>